دانلود فیلم و سریال رایگان

تبلیغات

5/5 - (1 امتیاز)

عکسهای دیدنی و جدید سلنا گومز

عکس سلنا گومز Selena Gomez

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای دیدنی از سلنا گومز . Selena Gomez

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکس سلنا گومز Selena Gomez photos

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez hairstyle

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز Selena Gomez hair style

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez face

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

تصویر سلنا گومز

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز  Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

 عکس سلنا گومز با کلاه بافتنی

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

والپیپر سلنا گومز و کاغذ دیواری سلنا گومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز| عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

 عکس سلنا گومز با ظاهر متفاوت

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز| تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکس سلنا گومز با عینک دودی Selena Gomez

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکس سلنا گومز بدون آرایش

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز . Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز Selena Gomez pictures

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای سلنا گومز Selena Gomez

عکس سلنا گومز با کاپشن چرم

عکسهای سلنا گومز Selena Gomez

عکسهای سلنا گومز | عکس جدید سلنا گومز | عکس سلنا گومز با تیپ متفاوت | سلناگومز | عکس سلنا گومز و جاستین بیبر | تصاویر سلناگومز | selena gomez pictures | selena gomez hair | selena gomez hairstyle | selenagomez photos | فیس بوک سلنا گومز | عکس لباس سلنا گومز | موی سلناگومز | سلنا گومز | وبلاگ سلناگومز

عکسهای دیدنی از سلنا گومز,Selena Gomez,عکس سلنا گومز,تصاویر selena gomez,سلناگومز,سلنا گومز,عکسهای سلنا گومز,تصویر سلنا گومز

اشتراک در شبکه های اجتماعی، این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

تبلیغات

ارسال دیدگاه جدید

۵۹ نظر ارسال شده
 1. sepehr گفت:

  خیلی عالی بود

 2. سلنا گفت:

  چه جالبه اسم منم سلنا هست

 3. ملیکا گفت:

  من اگ دماغه اینو داشم عمرن خاننده میشدم اعتماد بنفسمم الان زیر0بود

 4. صبا گفت:

  از سلنا خوشم نمیاد…

 5. نرگس گفت:

  منو سلنا هم خیلی شبیه همیم…
  انگار آبجیمه…..

 6. shaghi گفت:

  ازنظرمن سلناخشگل نیست

 7. elnaz گفت:

  i very love selena .her face really is nice

 8. aynaz گفت:

  خیلی قشنگ بود ممنون

 9. مهران گفت:

  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشقشم….ی روزی میرم پیشش….ی روزی میرم تگزاس

 10. ӇʘȜȨİƝ گفت:

  نمیدونم من چرا این قد شبیه جاستینم معلوم نیس این فرشته ها چیکار میکردن احتمالا حاهامون عوض شده …
  والااااااااااااا

 11. آیناز کاکایی گفت:

  ببخشی نوشته بودم سینا حواسم نبوده

 12. خیلی بامزس ولی حیف نبود که با اون جاستین کثیف دوست شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 13. مبینا گفت:

  عکسات خیلی با حاله

 14. مبینا گفت:

  خیلی قشنگه

 15. مهسا گفت:

  من با بهامیدا موافقم

 16. امیرحسین گفت:

  خیلی دوسش دارم

 17. شیدا گفت:

  بد نیست ترکیب چهرش خوبه

 18. سارا گفت:

  خیللیییب زشت آخ این کجاش خوشگل. شما فقط ریبابی ببرونی نگاه میکنید ولی درون سلنا مثل شبطان تازه هم خرابم هست

 19. شقایق گفت:

  اره‌من‌با‌سارا‌جون‌موافقم‌‌خراب‌‌زشتم‌هستش

 20. داود گفت:

  عالی بود ولی…….اصلا ولش کن مرسی

 21. عاشق دیوانه گفت:

  مرسی

 22. رضا گفت:

  خیلی زشته

 23. عاشق دیوانه گفت:

  خسته نباشید مدیر محترم وبلاگ عکس سلنا عالی بود ولی این اخرین عکس خیلی زشت ممنون

 24. هستی گفت:

  1-خدابه هرکسی زیبایی های خاص خودشوداده2-شمامیدونیداین دخترزیبابه قول شماچه فسادهای اخلاقی داره.3-مهم اینه که اشخاص بدونن اززیبایی هایی که دارن بایدچه استفاده ای وکجاوپیش چه کسی اونونشون بدن.4-اگرشمامسلمونیدبایدبدونیدکه زیبایی های یک دخترفقط وفقط واسه شوهرشه وبس.5-نبایدمسلموناحسرت زندگی دخترایی مثل سلناروداشته باشن!چون جای این دختراکه انقدرزیباگناه وجلوه میدن وشماروعاشق چهره ی معصوم خودشون میکنن جهنمه وخلاص.حالابازبگیدچقدرخوشگه ودوسش دارموفلان وبهمان.

 25. sahar گفت:

  selena khoshgele man dosesh daram

  Selena khoshgele va ham sedash khobe

 26. رضا گفت:

  خیلی خوشگله

 27. آیدا گفت:

  همشون تکراری بودن

 28. pari گفت:

  هیچ عیبو نقصی تو صورتش نمیبینم والا به خدمن از بچگی عاشقش بودم همه ی اهنگا و فیلماشو حفظم

 29. مهلا گفت:

  salam bacheha chera dava mikonin harki y nazari dare khob vala.
  Vali man azash khnsham miyad naze justinam naze vali hafe k akhlageshon!

 30. S/d گفت:

  iloveyou selenaa

 31. DANI گفت:

  اين دختره كجاش خوشكله كسايي كه ميگن خشكله هنوزدختر خشكل نديدن.

 32. Arezo گفت:

  عاشقشم جوووووونم

 33. Andy گفت:

  I love you selena. من ایتالیایی هستم. خیلی زیاد دوشتون دارم.

 34. آندیا گفت:

  بانمک ودوست داشتنیه سسلی من

 35. مهسا گفت:

  وای خداااا.خیییلی خوشگلههههههه.عاشقشم.بووووووس.

 36. mona گفت:

  salam.man ashegeh selena hastam..on aleyeh .takeh.orbonesh sham to en aksash mesleh mah oftadeh….ba ahteram/

 37. آ گفت:

  راستی من از عکس اولی و یکی مونده به آخری خیلی خوشم اومد

 38. محمدرضا گفت:

  قربون خدا برم که اینجور دختر سرشار از نمک افریده واقا قیافش بامزه و دوس داشتنیه

 39. sahra گفت:

  jazabe selena fgt hamin
  selena naze

 40. MOHAMAD HOSEIN گفت:

  عالی بودمن ازسلنامتنفرم

 41. MOHAMAD HOSEIN گفت:

  جالب بود

 42. ایرانی گفت:

  گلنازجان موفقیت این نیست که خودتو برای هوس آدمها نمایش بدی و هوسشونو زنده کنی و با کارهای بیحیایی کاری کنی انسانهای میلیارد پست و نامرد ازت حمایت کنن و بر طبق نظر اونها کار کنی. همین سلنا فردا اگر حرفی علیهشون بزنه خیلی راحت برش میدارن فردا و اثری ازش نخواهد بود!
  موفقیت اینه فعالیتت درست باشه طبق گفته خدا و مخالف راهی که خدا تعیین کرده نباشه و خدمت به مخلوق خدا . موفقیت اینه عزیزم

 43. روژین گفت:

  سلنا صداش خوبه ولی بنظرم یه دختر کاملا معمولی یه که عیب و نقص ها ی زیادی داره

 44. فاطمه گفت:

  دماغ من عین سلناست ولی میخام عملش کنم.ممنون بابت عکسا

 45. علی گفت:

  اوف. واقعا خوشگله

 46. jan gomez گفت:

  ملیکا بگم …. خوبه؟ خودت تو آیینه دیدی؟

 47. متنفر از سلنا گفت:

  میدونید منم قبلا سلنا رو خیلی دوس داشتم خیلی خیلی خیلی اما وقتی ذاتشو فهمیدم دیگه کلا تغییر کردم یه زن چاق و زشت و جوشی و…… از اون بهتره واقعا میگم اگه باور ندارید برید تو این سایت اون وقت میفهمید
  fuckjustin.loxblog.com/post/2
  اون وقت اگه بازم از سلنا خوشتون بیاد واقعا بی غیرت هستین واقــــــــــــعــــــــــا بی غیرت

 48. ترانه گفت:

  سلام عکسا خوب بود ولی من قیافشو زیاد دوست ندارم اما صداش خیلی خوبه با هاش حال میکنم

 49. باران گفت:

  عکسای جدیدبذارید

 50. جوجو گفت:

  سلنا فقط با ارایش ناز میشه وگرنه قیلفه اصلیش خیلی خیلی زشته

 51. هانیه گفت:

  جفتشون مثل همن. یکی از یکی بدتر کثیفتر فاسدتر و ….

 52. محمود گفت:

  سوره مبارکه لقمان آیات مبارکه۶و۷:وبرخی ازمردم(فتنه انگیز وفاسد)سخنان بیهوده(حرفهای زشت ونارواوشهوت انگیزوباطل رابه هرطریق)میخرندتامردم راازراه خداوندحکیم بازدارندوآیات الهی رابه تمسخرمیگیرند(گوش میکنندولی پشت گوش می اندازند)برای آنان عذابی خوارکننده است وهنگامیکه آیات مابرآنهاخوانده میشود(حوصله گوش کردن حتی یکلحظه راهم ندارند)وباتکبرروی برمیگردانندگوئی آنرانشنیده اندگویاازدوگوش کرهستند(ای پیامبر)اورابه عذاب دردناک بشارت ده
  عکسهاوفیلمهایی ازیک دخترفاسقه وبدکاره همچون گومزبی بندوبارکه بامردان وجوانان متعدددرارتباط نامشروع است وحتی ازهم جنس بازان وگروههای شیطان پرست طرفداری میکندرامیگذاریدوخدای نکرده بسیاری ازجوانان ومردم عام که هیچ علم قرآنی نداشته رابدون اینکه بدانیدچه عواقب دنیاوآخرتی فاجعه باری برایتان داردراازراه طاعت وبندگی مولایمان خداوندعظیم وحکیم گمراه میکنیدبدانیدهیچ عذرشرعی نداریدولحظه به لحظه ای راکه هرکس بواسطه این صحنه هاازراه حق وبندگی خداوندعزوجل دورشودبدرگاه الهی مسئولیدوطبق آیات کریمه قرآن عذاب دردناکی برایتان مهیاخواهدبودبهتراست قبل ازاینکه دورشودبدرگاه الهی باتوبه بازگشته وسایتتان رادرجهت افزایش ایمان واعتقادمردم به آفریدگاررحمان ورحیم فعال کنیدواینراهم بدانیداین آدمای شیطان صفت که دارای ضعف شدیدایمان هستندوشماههارابعناوین مختلف تشویق به گذاشتن ویدئوهای بیشترمیکنندطبق آیات کریمه قرآن مجیدبدترین دشمنانتان هستندکه طبق آیات کریمه قرآن روزقیامت بدرگاه الهی ازخدای متعال میخواهیدکه عذاب یکدیگررابیشترکنیدوازهمدیگربیزاری میجوئیدواینراهم بدانیدتوبه قبل ازمرگ که میگویندپذیرفته است یعنی انسان درنظرداشته باشدکه شایدیک لحظه دیگرزنده نباشدوبنابراین اگراینطوربودهرلحظه درحال انجام اعمال خیراست وهرگزدست به گناه نمیزندپس توبه کنیدوخودراازاین راهی که میرویدبیرون بکشیددرضمن اونائی که میگویندمن میدانم حالاحالاهازنده هستم ونمیمیرم انسانهای شیطان صفت وکافرندچون هیچ کس جزخداوندمتعال ازمرگ انسان خبرندارد

 53. محمود گفت:

  سوره مبارکه نساءآیه مبارکه۵۶:کسانی که به آیات ماکافرشدندبزودی آنهارادرآتش وارد میکنیم هرگاه (بوسیله آن آتش)پوست تنشان بسوزدسپس پوست (نو وتازه)جایگزین آن میکنیم برای اینکه عذاب وکیفر(الهی)رابچشندخداوندمتعال تواناوحکیم است
  سوره مبارکه حج آیات مبارکه۱۹-۲۲:اینان دوگروهندکه باپروردگارشان به مخاصمه وجدال پرداختندکسانی که کافرشدندبرای آنهالباسهائی ازآتش بریده شده ومایع سوزان برسرشان ریخته میشودآنچنانکه درونشان وهم پوستشان باآن آب میشودووبرای آنهاگرزهایی ازآهن(سوزان)است هرگاه بخواهندازغم واندوههای دوزخ خارج شوند آنهارابازمیگردانند(وبه آنهاگفته میشود)بچشیدعذاب سوزان را

 54. محمود گفت:

  البته بدنیست اینراهم بدونیدبعضی ازآدمای جاهل که ازجاستین بیبرتعریف میکنندبدانندکه مادرش پاتی مالت در۱۷سالگی ازمردی بنام جک بیبریهودی الاصل (صهیونیسم)بدون اینکه ازدواجی رخ دهدجاستین راباردارمیشودبعبارتی این جاستین بیبرحرامزاده است وازعمل زنابوجودآمده است وطرفداربی بندوباری وشیطان پرستان وهم جنس بازان است بقول آیه مبارکه قرآن فاین تذهبون پس به کجامیروید

 55. Vampire گفت:

  من یه عکسایی ازین دختره ی زشت شبیه گودزیلا تو لاین دیدم که شاخ درمیارین

 56. katarina گفت:

  چرااااااااا این دخترررررر اینقدررررررر خوشگلهههه!!!!!

  اما باز هم دختر های ایرانی خوشگلترن……

 57. عشق گفت:

  عاشقشم به زودی بهاش ملاقات می کنم

 58. رها گفت:

  منم بیبی فیسم ولی تو ایران فرهنگ نداریم هرکی میبینتم میگه چن سالته عمو …

 59. مهسا۱۳ گفت:

  نرگس خانم اگه سلنا ابجیته همزاد منه برو تو سایت twinsornot ببین چند درصد شبیهی من وسلی ۹۸ درصد شبیه بودیم اخه چرا همه فکر میکنن شبیه سلنان و خودشونو با من که فتوکپیشم مقایسه میکنن

به نکات زیر توجه کنید

 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال نمایید.