دانلود فیلم و سریال رایگان

تبلیغات


(3 امتیاز دهندگان, 15 امتیاز, میانگین: 5٫00

دانلود رایگان سریال میخک

با کیفیت عالی

دانلود سریال ژاپنی میخک با دوبله فارسی

دانلود تمام قسمتهای سریال میخک با حجم کم

دانلود قسمتهای سریال میخک با دو کیفیت خوب و نسخه کم حجم با فرمت mp4

Download Serial Mikhak

 دانلود رایگان قسمتهای سریال ژاپنی میخک با دوبله پارسی لینک مستقیم و فرمت mp4

 خلاصه داستان سریال میخک : میخک نام سریالی است ژاپنی که براساس زندگی واقعی ایاکو کوکشینو بهترین طراح لباس و مد که مادر طراحان بین المللی میچی، هیراکو و جان کوکشینو تولید شده، سریال روایت قصه زنی اسن بنام  ایتوکو اُهارو که نگران آینده خود است، از قضا بصورت اتفاقی به یک کارگاه خیاطی بر میخورد که مسیر زندگیش را تغییر می دهد …

 

لینکهای دانلود قسمتهای سریال میخک

 

لینک دانلود قسمت اول سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت دوم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سوم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت چهارم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت پنجم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت ششم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت هفتم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت هشتم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت نهم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت دهم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت یازدهم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت دوازدهم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سیزدهم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی       

 

 

لینک دانلود قسمت چهاردهم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت پانزدهم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت شانزدهم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت هفدهم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت هجدهم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت نوزهم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیستم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و یکم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و دوم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و سوم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و چهارم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و پنجم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و ششم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی       

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و هفتم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و هشتم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت بیست و نهم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سی ام سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سی و یکم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سی و دوم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سی و سوم سریال میخک

      

 

 

لینک دانلود قسمت سی و چهارم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سی و پنجم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی       

 

 

لینک دانلود قسمت سی و ششم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سی و هفتم سریال میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سی و هشتم سریال میخک

 دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

لینک دانلود قسمت سی و نهم – قسمت آخر میخک

دانلود قسمتهای سریال میخک | دانلود سریال میخک با حجم کم | دانلود نسخه کم حجم سریال میخک | میخک | سریال میخک | دانلودسریالمیخکباکیفیتخیلیخوبدوبلهفارسی | دانلود رایگان سریال میخک با دوبله فارسی        دانلود رایگان سریال میخک با کیفیت عالی

 

 

 

به این مطلب امتیاز دهید :

دانلود سریال

اشتراک در شبکه های اجتماعی، این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

تبلیغات

ارسال دیدگاه جدید

۴۱ نظر ارسال شده
 1. m گفت:

  سلام ببخشید پس بقیه قسمت ها کو?!?!

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام. هر قسمت بعد از پخش از شبکه دو در سایت قرار میگیره

  [Reply]
 2. m گفت:

  لینک های کم حجم خراب هستند

  [Reply]

  admin Reply:

  کدام قسمت دقیقا؟ همه لینکها سالم هستند که. فقط قسمت ۱۵ قرار نگرفته بود که الان قرار گرفت. مشکلی اگر داشتین بفرمایید

  [Reply]
 3. m گفت:

  من نسخه کم حجم تمام قسمت هارا دانلود کردم(۱تا۱۴)ولی هیچ کدام انها اجرا نمیشوند.

  [Reply]

  admin Reply:

  با چه نرم افزاری اجراشون میکنید؟ با نرم افزار smplayer یا km player فایلها را باز کنید. من الان دانلود کردم و دیدم بدون هیچ مشکلی توسط برنامه SMPlayer باز شد

  [Reply]
 4. علي گفت:

  سلام میشه درخواست کنم لطف کنین توی یه سی دی برام پیک کنید
  میخاستم هزینشو بدونم
  لطف میکنید جوابشو برام ایمیل کنید..ممنون

  [Reply]

  admin Reply:

  با سلام متاسفانه فروش نداریم. فقط برای دانلود هست. شرمنده

  [Reply]
 5. علي گفت:

  یعنی سایت ناسا هم به این سرعت جواب نمیده
  بابا دمتون گرم
  هیلی کارتون درسته بخدا
  ———-
  من سرعت نتم خیلی ضعیفه
  حیف شد

  [Reply]

  admin Reply:

  تشکر.خیلی شرمندم و پوزش میطلبم

  [Reply]
 6. ایرانی گفت:

  با عرض سلام
  می خواستم بابت بروزبودنتون تشکر کنم
  شما تنها سایتی هستید که سریع قسمتهای جدید را در سایت قرار میدید.
  فقط اگه میشه و امکان داره لینک مستقیم واسه نسخه کم حجم هم قرار بدید
  موفق باشید

  [Reply]

  admin Reply:

  با سلام. تشکر

  [Reply]
 7. ماری گفت:

  Thankx a milionnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  [Reply]
 8. samira گفت:

  ممنون.
  ببخشد قسمت ۲۲ تکرار قسمت ۲۱ است میشه درستش کنید مرسی بابت لطفتون

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام. بله ظاهر حق با شماست. شبکه دو تکراری پخش کرده تکرار قسمت ۲۱ را دوباره پخش کرده. به محض پخش و اماده سازی قسمت ۲۲ قرار میگیره. با عرض پوزش و تشکر

  [Reply]
 9. خانم مزارعی گفت:

  سلام قسمت ۱۷ در لینک نسخه کم حجم بجاش قسمت ۲۱ قرار گرفته .لطفا تصحیح بفرمایید.

  [Reply]

  admin Reply:

  با سلام و تشکر از گزارشتون و باعرض پوزش تصحیح شد. ممنون

  [Reply]
 10. م گفت:

  سلام. لینک کم‌حجم قسمت بیست و یکم به همان بیستم در تیزفایل می‌رود؛ لطفاً تصحیح کنید.

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام تصحیح شد. ممنون

  [Reply]
 11. محمد محسن گفت:

  سلام
  لینک مستقیم قسمت ۲۸ مشکل داره
  ممنون از به روز بودنتون

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام با عرض پوزش متاسفانه برای هاست مشکلی پیش اومده. لطفا فعلا از لینکهای کمکی tizfile و uploadboy دانلود کنید تا مشکل برطرف بشه.ممنون

  [Reply]
 12. م گفت:

  سلام مجدداً. مرجع لینک تکمه‌های «نسخه کم‌حجم» و «TizFile» برای دو قسمت‌ بیستم، و بیست و یکم تکراری و عین هم هستند:
  http://tizfile.com/f/1309169
  http://tizfile.com/f/1309027
  و تصحیح نشده است.

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام بله متاسفانه. تشکر از اطلاع رسانیتون لینکها تصحیح شدند ممنون

  [Reply]
 13. م گفت:

  سلام. با تشکر از لطف شما، لینک نسخۀ کم حجم تصحیح شده است، اما تکمه‌های «TizFile» (نسخۀ حجم معمولی) برای دو قسمت‌ بیستم، و بیست و یکم تکراری و به یک مرجع هستند:
  http://tizfile.com/f/1309027

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام تشکر از گزارشتون تصحیح شدند ممنون

  [Reply]
 14. saeed گفت:

  سلام. با تشکر از شما، لینک دو قسمت‌۲۹، ۳۰ تکراری و یک مرجع هستند

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام تصحیح شد. ممنون

  [Reply]
 15. saeed گفت:

  ممنون از لطفتون لطفا قسمت های جدید را هم برای دانلود بگذارید مخصوصا نسخه کم حجم بازم ممنون از لطفتون

  [Reply]

  admin Reply:

  چشم حتما

  [Reply]
 16. م گفت:

  سلام. ممنون از زحماتتان و خسته نباشید، استفاده بردیم.

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام ممنون. تشکر

  [Reply]
 17. ایمان گفت:

  برای دانلود قسمت ۳۳ ارور ۴۰۴ میده یعنی رو سایت شما وجود نداره؟
  ممنون

  [Reply]

  admin Reply:

  لطفا از لینک زردرنگ (آپلودبوی) دانلود کنید. ممنون

  [Reply]
 18. محمد گفت:

  ببخشید قسمت ۳۳ لینک مستقیم خراب است لطفا بررسی بفرمائید
  با تشکر

  [Reply]

  admin Reply:

  لطفا از لینک زرد رنگ Uploadboy دانلود کنید. باتشکر

  [Reply]
 19. malik گفت:

  واقعا ممنون به خاطر سایت خوبتون
  یه سوال داشتم نسخه ی کم حجم کیفیتش پایینه ؟ یا نه با اون یکی فرقی نداره ؟

  [Reply]

  admin Reply:

  نسخه کم حجم بالطبع کیفیتش کمتر هست اما نه اونقدر کم. میتونید یک قسمت را برای نمونه دانلود کنید اگر راضی بودید بقیه قسمتها را دانلود کنید و اگر به دنبال کیفیت بالا هستید و مشکل حجم ندارید کیفیت بالاتر را دانلود نمایید. تشکر

  [Reply]
 20. KAORI گفت:

  لینک قسمت ۲۷ خرابه
  لطفا رسیدگی کنید
  ممنون از زحماتتون

  [Reply]

  admin Reply:

  سلام تشکر از گزارشتون منظورتون نسخه کم حجم قسمت ۲۷ هست؟ لینک جدید قرار گرفت. ممنون

  [Reply]

  KAORI Reply:

  بله منظورم نسخه کم حجم هستش
  واقعا ممنون از زحماتتون بی نهایت ممنون
  Arigatou Gozaimasu Senpai

  [Reply]

  admin Reply:

  ممنون


به نکات زیر توجه کنید

 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال نمایید.